Pəncərə və qapıların yuyulması. Faydalı tövsiyələr

- Pəncərələri isti və kuləkli havada yumaq məsləhət görülmür - bu halda şüşələr çox tez quruyar və onların üzərində rənqbərəng izlər qalacaq.

- Taxtadan olan pəncərə çərçivələri və qapıları nəm əski ilə silirlər, sonra quru əski ilə qurulayırlar. İsti su, xlortəkribli vasitələr və s. istifadə etmək olmaz. Çox çirklənmiş pəncərə çərçivələri və qapıları sabunlu suda isladılmış əski ilə, sonra təmiz nəm əski ilə silirlər.

- Pəncərə çərçivələrini əvvəlcə içəri tərəfdən yumaq lazımdır.

- Pəncərə şüşələrini yumaq üçün 3 pambıq parça lazım olacaq, çalışın o əskiləri başqa tələblər üçün istifadə etməyəsiniz. Birinci əski ilə şüşələri yuyucu toz qatılmış su ilə yuyun, sonra ikinci təmiz nəm əski ilə silin, üçüncü parça ilə şüşələri qurulayın və sonda təmiz kağızla silin.

Başqa bir üsul. Pəncərə şüşələrini tozdan təmizləyib, pəncərə şüşələri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi məhlullardan biri ilə təmiz silin.


Evdarliq.Az 

 

.