Dadlı və faydalı süfrə duzu

Bizlər süfrədə həmişə duzdan istifadə etmişik, amma bəzən duzun çoxluğu orqanizmə ziyan vurduğu üçün tərəddüd içində qala-qala istifadə etmişik.

Sizə tövsiyyə etdiyim resept əsasında hazırlanılmış duzdan istifadə etsəniz həm dadlı olacaq, həm də faydalı.

1. Qarazirə meyvəsi əvvəlcə yaxşı-yaxşı qurudulur və kofemolkoda üyüdülür, bərabər miqdarda xörək duzu ilə qarışdırılır.

2. Cirə və ya zirə toxumu yenə də kofemolkoda üyüdülür, bərabər miqdarda duz ilə qarışdırılır.
Bu duzları salatlara, xörəklərə ümumiyyətlə duzun işlənidiyi bütün yerlərdə istifadə edə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, həm də çox ləzzətli olur.

Fizulihuseynov.com 

 

.